Wyślij zapytanie

Zadzwoń teraz

Usługi prawne

Postępowanie sądowe

Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności opracowanie strategii postępowań sądowych i reprezentowanie Klientów:

w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi,

w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo rolne

Doradztwo w tym zakresie obejmuje w szczególności strategię prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym:

doradztwo prawne w zakresie umów dzierżawy zawartych z osobami fizycznymi oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i reprezentacja przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisją Europejską,

doradztwo w sprawach dopłat i dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

informowanie i przygotowywanie dokumentów pod nowe programy pomocowe, np. Spółki wodne,

analiza umów dzierżawy dotyczących fotowoltaiki, umów cywilno-prawnych, kontraktów rolnych,

pełna obsługa przy przekazywaniu gospodarstwa na dzieci (SUKCESJA),

w sprawach upadłości i zadłużeń,

doradztwa i sporach na tle ubezpieczeń rolnych,

reprezentacja w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi,

reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo spółek

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

kompleksową obsługę procesów tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych;

bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń;

świadczenie obsługi prawnej dla organów spółek prawa handlowego (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);

reprezentowanie podmiotów, podlegających obowiązkowi wpisu do KRS w postępowaniach rejestrowych;

opracowywanie i modyfikowanie wewnętrznych aktów korporacyjnych i organizacyjnych (umowy spółki, statutu, regulaminy organów).

Prawo cywilne

W ramach tej dziedziny  udzielam zarówno porad prawnych jak też oferuję pełną reprezentację przed Mediatorem oraz przed sądami powszechnymi. Prowadzę głównie sprawy z zakresu umów, w tym o roboty budowlane, pomagam w zabezpieczeniu dowodów przed sądem w oparciu o opinie biegłych sądowych.

W przypadku porady ustnej udzielam wyczerpującej odpowiedzi na nurtujące pytanie, przedstawiającą wszelkie możliwe warianty załatwienia sprawy z powołaniem podstawy prawnej w postaci konkretnego przepisu.

W przypadku porady pisemnej, w zależności od potrzeb klienta:

  • przygotowuję profesjonalny projekt umowy, zawierający wszelkie możliwe postanowienia służące zabezpieczeniu interesów strony.
  • opinię prawną, zawierającą kompleksową analizę prawną przedstawionego stanu faktycznego ze wskazaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem zajętego stanowiska rzeczową argumentacją i orzecznictwem sądowym.
  • sporządzam wszelkiego rodzaju pisma, pozwy, wnioski, odwołania czy zażalenia.

Prawo administracyjne

W tej dziedzinie wyspecjalizowałam się głównie w postępowaniach z udziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie odwołań i skarg, oraz w prawie budowalnym i Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, lokalizacji nowych inwestycji itd..

Prawo europejskie

Jest to dziedzina, którą bardzo lubię albowiem stanowi prawo nadrzędne w wielu przypadkach i w wielu sporach w zakresie dotacji i płatności. Znajomość jej i zdobyta wiedzę wykorzystuję w odwołaniach i sporach sądowych.

Masz pytania? Napisz do nas!

Akceptacja przetwarzania danych osobowych

9 + 9 =